ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.เมืองสกลนคร : จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2566