ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน การดำเนิน งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย