ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้จัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน

พช.สกลนคร : เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้จัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน