ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงาน รวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2566

พช.สกลนคร : จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงาน รวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 17.00 น.
** นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในงาน “รวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2566” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมนาทีทองและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสกลนคร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงาน รวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2566 โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 18 อำเภอ ร่วมจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และของดีของเด่นอำเภอ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดบูธส่งเสริมการขาย และการตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม น่าสนใจ นอกจากนั้นยังได้รับความมือจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทยร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 26 บูธ ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2566 ตั้งแต่วเลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#OTOP
#OTOPCITY2022
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)