ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ผู้ว่าฯ จุรีรัตน์ นำจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

พช.สกลนคร : ผู้ว่าฯ จุรีรัตน์ นำจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 07.30 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ ศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสดลนคร จังหวัดสกลนคร
** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากหนองหารและพัฒนาทัศนียภาพรอบหนองหาร ให้เกิดความสวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดสกลนคร กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
** ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)