ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์ฯ ฝั่งแดง

พจ.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์ฯ ฝั่งแดง

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอพังโคน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน ปลัดอำเภอพังโคน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี ณ แปลงนาสาธิต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ภายในศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
** สำหรับข้าวที่แปลงปลูกในแปลงนา เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ กข.22 พิื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแปลง โคก หนอง นา ที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)