ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร : กราบนมัสการ พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ ที่เป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พจ.สกลนคร : กราบนมัสการ พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ ที่เป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 15.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กราบนมัสการ พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
** พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ เป็นผุู้นำต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน โดยใช้พื้นที่ภายในวัดวัดสามัคคีธรรม ปลูกพืช ปลูกผัก และปลูกสมุนไพร เพื่อประกอบอาหารภายในวัด พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน
** กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ถวายโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประเภทผู้นำศาสนา ได้แก่ พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
#การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)