ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร KICK OFF เอามื้อสามัคคี แปลง HLM ตำบลไฮหย่อง

พช.สกลนคร KICK OFF เอามื้อสามัคคี แปลง HLM ตำบลไฮหย่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน พัฒนาการอำเภอพังโคน พร้อมด้วยทีมวิทยากร โคก หิน แห่ โมเดล นำโดย นายศุภมิต ชัยนา ประธานกลุ่มฯ นายบัญชา ราษีมิน ที่ปรึกษากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง นายจักรพงษ์ พรมบุตร บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ นายจักรพงษ์ พรมบุตร เป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 3 ไร่
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวบริบทพิจารณาอาหาร
2) เปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
3) กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”
4) กิจกรรมห่มดิน
5) กิจกรรมสาธิตฐานการเรียนรู้ (คนเอาถ่าน)
6) กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอพังโคน ได้ร่วมปลูกต้นไม้รอบแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” และขอขอบคุณร้านทองพันธุ์ปลาที่ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชที่หายาก จำนวน 1,000 ตัว ประกอบด้วย ปลากาดำ ปลาหมอตาลและปลากะโฮ้ แก่เจ้าของแปลง ทั้งนี้ทีมวิทยากร โคก หิน แห่ โมเดล นำโดย นายศุภมิต ชัยนา ประธานกลุ่มฯ นายบัญชา ราษีมิน ที่ปรึกษากลุ่มฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อพร้อมทั้งวางแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้และเกิดความยั่งยืนต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)