ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร รับมอบหญ้าแฝกสนับสนุน “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

พช.สกลนคร รับมอบหญ้าแฝกสนับสนุน “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับมอบหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร โดยนายกิตติ ไชยนิมิต ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เพื่อสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบ แปลง CLM และ HLM ตามโครงการ “โคก หนอง นา” พช. และครัวเรือนต้นแบบตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 จำนวน 200,000 ต้น ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จะสนับสนุนหญ้าแฝกอีกจำนวน 154,000 ต้น สำหรับปลูกในแปลงศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา” เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยกักเก็บตะกอนดิน และช่วยรักษาความชื้นในดิน
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)