ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจ การปรับพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเต่างอย

พจ.สกลนคร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจ การปรับพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเต่างอย

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวพัชรา หัวบุญสาร บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พื้นที่ดำเนินการขนาด 3 ไร่ สัดส่วนที่เลือกขนาด 1:3 ลักษณะดินเป็นดินทราย ดำเนินการขุดและปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้แนะนำ เน้นย้ำ ให้เจ้าของแปลง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แถวหญ้าแฝกจะช่วยกักเก็บตะกอนดิน ปลูกป่า ปลูกพืชผัก และห่มดิน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)