ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

จังหวัดสกลนคร เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 09.09 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ทังนี้จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ขับรถมีน้ำใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครอบครัว
2. การรับมอบเครื่องดืม น้ำดื่ม และอาหารว่าง สำหรับจุดตรวจ จุดบริการแก่ประชาชน ช่วงสงกรานต์ของจังหวัดสกลนคร จากภาคเอกชน เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร บริษัท อึ่ง กุ่ย เฮง สกลนคร จำกัด เป็นต้น
3. การปล่อยแถวขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ให้ประชาชนชาวสกลนคร ขับรถด้วยความระมัดระวัง ร่วมใจป้องกัน เพื่อความปลอดภัยทางถนน
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

Facebook
Twitter
Google Plus
Line

(Visited 1 times, 1 visits today)