ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19

พช.สกลนคร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประชุม ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนประกวดผ้าลายพระราชทานชิงเงินรางวัลและรางวัลเหรียญพระราชทาน สร้อยคอทองคำ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 และส่งผ้าพร้อมเรื่องราวให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครรวบรวมผ้าส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดอุดรธานี
2. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้ามาฝากจำหน่าย ณ ศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP สกลนคร ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. การจัดงาน โอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยจังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรร จำนวน 18 บูธ ดังนี้
1) ประเภทอาหาร จำนวน 2 บูธ
2) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ
3) ประเภทผ้าฯ จำนวน 11 บูธ
4) ประเภทของใช้ จำนวน 1 บูธ
5) ประเภทสมุนไพรฯ จำนวน 1 บูธ
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้เน้นย้ำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกราย ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำต่างๆ สำหรับการจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งเกิดความเชื่อมั่น แก่ผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่มาซื่อสินค้าในงาน
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)