ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

พช.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ เก็บขยะ และการปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่ตลาดสดบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)