ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ณ บ้านดอนกอย

พจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ณ บ้านดอนกอย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูล นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และคณะ ในการการติดตามความก้าวหน้าการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการจัดทำหนังสือการทอผ้าย้อมคราม “ดอนกอยโมเดล” พร้อมด้วยนางอำไพ ดวงคุณ พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
สำหรับกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง ได้ทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ได้ผลสำเร็จ และสามารถพัฒนาประยุกต์ลายผ้าให้มีความงดงามมากขึ้น ทำให้เกิดรายได้แก่กลุ่มและชุมชนเพิ่มขึ้น โดยทั้ง 2 กลุ่มได้ให้ข้อมูลขั้นตอนการทอผ้าย้อมคราม ตั้งแต่การปลูกต้นคราม การย้อมคราม จนถึงการทอผ้าย้อมคราม โดยปราชญ์ด้านการปลูกคราม ปราชญ์ด้านการย้อมคราม และปราชญ์ด้านการทอผ้าย้อมคราม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือการทอผ้าย้อมคราม “ดอนกอยโมเดล” และสร้างเครือข่ายการทอผ้าย้อมครามในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)