ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal”

พช.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal”

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 “ข้าราชการไทย เข็มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบ้านเหล่าพังผือ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม “มอบทุนการศึกษา” ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 26 ทุน
2. กิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่” ณ วัดบ้านเหล่าพังผือ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 ราย
ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)