ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564

พช.สกลนคร ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กอง จากห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)