ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร จับมือสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ของกลุ่มผู้ผลิต OTOP

พช.สกลนคร จับมือสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ของกลุ่มผู้ผลิต OTOP

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ของกลุ่มผู้ผลิต OTOP จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรธุรกิจชุมชนครบวงจร (IAC) : ชื่อผลิตภัณฑ์ แหนมเห็ด 2) วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ชมภูพานบ้านกุดเรือใหญ่ : ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวฮางข้าวก่ำ 3) กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปือย : ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge –Based OTOP) โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามขอบเขตงานที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)