ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. สกลนคร พิจารณาคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge –Based OTOP)

พช. สกลนคร พิจารณาคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge –Based OTOP)

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge –Based OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ทั้งนี้ นายมนตรี ฮมแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รายงานผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)