ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

1 พฤษภาคม 2561 นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พอ.สว่างแดนดิน มอบหมายให้นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย (นว.พช.ปก.) ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีทีี่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น ม.4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมเวที 336 คน

9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นางมุกดา บุตรละคร นว.พช.ชำนาญการ, นายธณธร เจริญชัย นว.พช.ชำนาญการ และนายธนาวุฒิ แก้วอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประชุมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศตำบลต้นแบบ ณ ห้องประชุมเทศบายตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Page 4 of 27« First...23456...1020...Last »