ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูผาแดนชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยกูล คุณแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อาสาพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยยาง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยยาง หมู่ 4 บ้านนาคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Page 2 of 3212345...102030...Last »