ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day” โดยมีนายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสกลนคร พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กร ร่วมกิจกรรมฯ ณ เกาะดอนสวรรค์ หนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสาววัฒนา นนทะภา พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายให้นางดารณี โมกกาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาววรรณศิริตามประกอบอาสาพัฒนารุ่นที่ 70 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ณห้องอัศวินโรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายปิยะ คุณคุณแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาววรรณศิริ ตามประกอบ อาสาพัฒนา พร้อมทีม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กิจกรรม : ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ศาลาประชาคมบ้านนานกเค้า บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

12 ธันวาคม 2560 นางสาววัฒนา นนทะภาพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนและมอบหมายงาน นโยบายกรมฯ และร่วมรับประทานข้าวเที่ยงพร้อมกัน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Page 10 of 32« First...89101112...2030...Last »