ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

6 กุมภาพันธ์ 2561 : นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นายภักดี พรมเมือง นว.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านนาดอกไม้ ม.6 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววัฒนา นนทะภา ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายให้นางเพียงใจ เพียรดำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองสกลนคร ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Page 10 of 27« First...89101112...20...Last »