ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช. สกลนครร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม ดำเนินงานโครงการ”สตรีอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร