ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นางมุกดา บุตรละคร นว.พช.ชำนาญการ, นายธณธร เจริญชัย นว.พช.ชำนาญการ และนายธนาวุฒิ แก้วอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประชุมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศตำบลต้นแบบ ณ ห้องประชุมเทศบายตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Page 1 of 3112345...102030...Last »