ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดกลนคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางเพียงใจ เพียรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องการดำเนินงานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

Page 1 of 3212345...102030...Last »