ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการเปิดพิธี กิจกรรม “สภากาแฟ และ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (SPORT FOR ALL 4.0) โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้ากลุ่ม และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร(สระพังทอง) จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 26 เมษายน 61 เวลา 09.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีบริการของหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการ โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในการติดตามครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร รับมอบเสื้อทีมฟุตบอล พช. สน. FC โดย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่าย และเวลา 17.30-19.00 นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ณ สนามฟุตบอลสานฝัน อำเภอเมืองสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 25 เมษายน 61 เวลา 08.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 เมษายน 61 เวลา 10.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง ภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช สกลนคร เมืองสาม ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ไตรมาส 3-4 โดยมี

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 19 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ 5/2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)