ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช สกลนคร เมืองสาม ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ไตรมาส 3-4 โดยมี

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 19 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ 5/2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายประสาท. ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร,นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ ศูนย์โอทอปสกลนคร พร้อมด้วย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตาม ณ ศูนย์โอทอปสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ออกติดตามงานเ เวทีประชาคม โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ปรับทุกข์ ผูกมิตร หมู่ 11 ตำบลนาม่อง ณ บ้านหนองสะใน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร