ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเชิญชม ชิม ช้อป และท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2561 ในงานมีการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสกลนคร 54 หมู่บ้าน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่น และการแสดงของนักร้องนักแสดงที่ทุกท่านชื่นชอบ อาทิ ก้อง ห้วยไร่ ลูลู่ ลาล่า ณเดชน์ คูกิมิยะ จินตรา พูนลาภ และพลพล ณ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 ส.ค 61 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอสว่างแดนดินนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านพันนาให้การต้อนรับ ณ บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ส.ค 61 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอโคกศรีสุพรรณนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแข้ให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ส.ค 61 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอเมืองสกลนครนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านโนนหอมให้การต้อนรับ ณ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน@สกลนคร ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวรายงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีไทยสกลนคร เนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้องค์กรสตรีได้แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนสตรี จาก 18 อำเภอและในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวณ 1200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน มีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น จำนวน 72 คน และ จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ,การกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่ของนักเรียน,การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ณ โรงแรมพีซีพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนฯ หมู่บ้านละ 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 24 คน รวมผู้เข้าอบรม 240 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับทราบกรอบ/แนวทางและนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ) ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บมูลและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องธรรมรงค์ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร