ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาจณรงค์ สัตยพาณิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครทุกคนเข้าประชุม

นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

นาย ประสาท ทัศคร รักษาการแทนพัฒนาการจังหวักสกลนคร ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบรางวัลรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมประกวดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP 2.กิจกรรมประกวดชุดผลิตภัณฑ์ OTOP 3.กิจกรรมประกวดลูกทุ่ง OTOP

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน รวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร และงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 และเยี่ยมชมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับมอบกระเช้าปีใหม่จากผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและมอบกระเช้าปีใหม่เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและคณะด้วย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร