ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2565 ระดับกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2)