ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. สกลนครร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม ดำเนินงานโครงการ”สตรีอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน “ดอนกอยโมเดล” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร