ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 124 กลุ่ม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/ชี้แจงข้อกำหนดในการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของกรมการพัฒนาชุมชนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หนัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างการเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง กับอาจารย์หนุ่ย (คุณไกรวรรณ อัครกุล) ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เวลา 16.20 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสายพินุณ น้อยศิริ ทึ่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ด้านชุมชน เดินทางมาสำรวจพื้นที่และเตรียมการโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต เพื่อประชาสัมพันธ์ สืบสาน ชาตกาล 150 ปี พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตโดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และพัฒนาการอำเภอพรรณานิคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนงานฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา​ เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว​ ณ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนงานฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร