ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 พฤศจิกายน 61 เวลา 15.30 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับชมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องไหมคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562 เพื่อทบทวน /วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2562 โดยมี พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรและคณะกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสกลนครแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 26 ตุลาคม 61 เวลา 09.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธาน การประชุมตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และชี้แจงกรอบ/แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ หัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่าย, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสกลนคร ณ ห้องฝ้ายคราม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเชิญชม ชิม ช้อป และท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2561 ในงานมีการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสกลนคร 54 หมู่บ้าน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่น และการแสดงของนักร้องนักแสดงที่ทุกท่านชื่นชอบ อาทิ ก้อง ห้วยไร่ ลูลู่ ลาล่า ณเดชน์ คูกิมิยะ จินตรา พูนลาภ และพลพล ณ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 ส.ค 61 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอสว่างแดนดินนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านพันนาให้การต้อนรับ ณ บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ส.ค 61 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอโคกศรีสุพรรณนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแข้ให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ส.ค 61 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอเมืองสกลนครนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านโนนหอมให้การต้อนรับ ณ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน@สกลนคร ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวรายงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีไทยสกลนคร เนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้องค์กรสตรีได้แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนสตรี จาก 18 อำเภอและในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวณ 1200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน มีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น จำนวน 72 คน และ จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ,การกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่ของนักเรียน,การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ณ โรงแรมพีซีพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร