ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.สกลนคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
~~~~~~🌟~~~~~~
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
เวลา 08.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นายมนตรี ฮมแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมรับฟังการประชุม ทั้ง 7 กิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
>>อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร<<

(Visited 1 times, 1 visits today)