ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

พช.สกลนคร ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พร้อมด้วยณะทำงานฯ ประชุมร่วม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตตรีจังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสาขาบริการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
>>อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร<<

(Visited 1 times, 1 visits today)