ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร เยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย และตรวจสอบพื้นที่ในการออกแบบโครงสร้างสถาบันการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาครามสกลนคร

พช.สกลนคร เยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย และตรวจสอบพื้นที่ในการออกแบบโครงสร้างสถาบันการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาครามสกลนคร

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564
เวลา 13.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นายมนตรี ฮมแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้า การมัดหมี่และการทอผ้า ลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อให้ได้ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย ผู้นำชุมชน และประธานกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในการออกแบบโครงสร้างสถาบันการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาครามสกลนคร สำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ประมาณ 5 ไร่
>>อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร<<

(Visited 1 times, 1 visits today)