ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 124 กลุ่ม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/ชี้แจงข้อกำหนดในการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของกรมการพัฒนาชุมชนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 124 กลุ่ม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/ชี้แจงข้อกำหนดในการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของกรมการพัฒนาชุมชนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 124 กลุ่ม
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/ชี้แจงข้อกำหนดในการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของกรมการพัฒนาชุมชนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)