ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)