ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เวลา 16.20 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เวลา 16.20 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 น.
นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เวลา 16.20 น.
นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)