ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร อภิปรายหัวข้อ “ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน” ร่วมกับผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร อภิปรายหัวข้อ “ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน” ร่วมกับผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น.
นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
อภิปรายหัวข้อ “ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน”
ร่วมกับผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด
และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)