ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน( Move Fund team)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน( Move Fund team)

นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ
บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน( Move Fund team)ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมอิมพีเรียลอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)