ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร ประชุมการขับเคลื่อนโครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดสกลนคร ประชุมการขับเคลื่อนโครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. 

จังหวัดสกลนคร ประชุมการขับเคลื่อนโครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยมี นายประสาท ทัศคร รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมฯ

ผู้เข้าร่วมประชม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ห้วหน้าฝ่ายอำนวยการ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงาน OTOP

ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)