ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)