ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาจณรงค์ สัตยพาณิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครทุกคนเข้าประชุม

นายอาจณรงค์ สัตยพาณิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครทุกคนเข้าประชุม

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. 

นายอาจณรงค์ สัตยพาณิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครทุกคนเข้าประชุม

ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)