ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย ประสาท ทัศคร รักษาการแทนพัฒนาการจังหวักสกลนคร ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561

นาย ประสาท ทัศคร รักษาการแทนพัฒนาการจังหวักสกลนคร ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.
นาย ประสาท ทัศคร รักษาการแทนพัฒนาการจังหวักสกลนคร ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561
ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)