ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบรางวัลรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมประกวดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP 2.กิจกรรมประกวดชุดผลิตภัณฑ์ OTOP 3.กิจกรรมประกวดลูกทุ่ง OTOP

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบรางวัลรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมประกวดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP 2.กิจกรรมประกวดชุดผลิตภัณฑ์ OTOP 3.กิจกรรมประกวดลูกทุ่ง OTOP

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบรางวัลรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 3 กิจกรรม
1.กิจกรรมประกวดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP 2.กิจกรรมประกวดชุดผลิตภัณฑ์ OTOP 3.กิจกรรมประกวดลูกทุ่ง OTOP
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)