ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับมอบกระเช้าปีใหม่จากผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและมอบกระเช้าปีใหม่เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและคณะด้วย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับมอบกระเช้าปีใหม่จากผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและมอบกระเช้าปีใหม่เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและคณะด้วย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับมอบกระเช้าปีใหม่จากผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและมอบกระเช้าปีใหม่เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนครและคณะด้วย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)