ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือค่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 ครั่งที่ 1/2561

การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือค่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 ครั่งที่ 1/2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นาย ชัยรัตน์ สุวัตธิกะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการเครือค่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 ครั่งที่ 1/2561
ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)