ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนฯ หมู่บ้านละ 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 24 คน รวมผู้เข้าอบรม 240 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับทราบกรอบ/แนวทางและนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 16 ก.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์หน่วยงาน