@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมของดีกลุ่มสนุก ที่กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดกลุ่มสนุก โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ณ บริเวณหน้าโรงหนังเมเจอร์ซีนีแพล๊กซ์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 07 พ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ลิงค์หน่วยงาน