ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีไทยสกลนคร เนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้องค์กรสตรีได้แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนสตรี จาก 18 อำเภอและในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวณ 1200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน มีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น จำนวน 72 คน และ จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ,การกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่ของนักเรียน,การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ณ โรงแรมพีซีพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 08 ส.ค. 2561

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนฯ หมู่บ้านละ 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 24 คน รวมผู้เข้าอบรม 240 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับทราบกรอบ/แนวทางและนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 16 ก.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิงค์หน่วยงาน