@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 ส.ค 61 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอสว่างแดนดินนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านพันนาให้การต้อนรับ ณ บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน

โดย sakonnakhon วันที่ 29 ส.ค. 2561

@พช.สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 23 ส.ค 61 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ติดตามการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการส่งประกวด ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายอำเภอโคกศรีสุพรรณนำทีมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแข้ให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 29 ส.ค. 2561

ลิงค์หน่วยงาน