ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 124 กลุ่ม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/ชี้แจงข้อกำหนดในการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของกรมการพัฒนาชุมชนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 07 พ.ย. 2562

นายมนตรี ฮมแสน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิงค์หน่วยงาน