ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 พฤศจิกายน 61 เวลา 15.30 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับชมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องไหมคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 13 พ.ย. 2561

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

*

เกี่ยวกับหน่วยงาน

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562 เพื่อทบทวน /วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2562 โดยมี พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรและคณะกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสกลนครแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 13 พ.ย. 2561

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 26 ตุลาคม 61 เวลา 09.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธาน การประชุมตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และชี้แจงกรอบ/แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ หัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่าย, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสกลนคร ณ ห้องฝ้ายคราม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 26 ต.ค. 2561

ลิงค์หน่วยงาน