ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมและมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร สำหรับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 102 ราย เพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มในการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วม โครงการคัดสรร OTOP ประจำปี 2562 โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมการประชุมและและมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอ [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 15 พ.ค. 2562

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

*

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ